Ασκήσεις Δημιουργικής Λογιστικής

Ασκήσεις Δημιουργικής Λογιστικής

Μία εξαιρετικά συνηθισμένη έκφραση στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα, πείθει την πλειοψηφία του κοινού πως αφορά αποκλειστικά μία μοναδική ελληνική πραγματικότητα, που αποτελεί όμως απαράδεκτο φαινόμενο, για τις ευνομούμενες αναπτυγμένες οικονομίες.

Δυστυχώς τα φαινόμενα απατούν και η δημιουργική λογιστική, σε μία περίοδο πολλαπλών κρίσεων αποκτά βαρύνουσα σημασία στην μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Πλασματικά Μεγέθη της Αγοράς Εργασίας

Με την λήξη του πρώτου επταμήνου του 2022, το αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας, ανακοινώνει στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου την δημιουργία 528.000 νέων θέσεων εργασίας, προκαλώντας κύματα ευφορίας στις αγορές. Στην πραγματικότητα 352.000 θέσεις προστίθενται με την αξιοποίηση ενός αλγορίθμου  που συνυπολογίζει την εποχική αναπροσαρμογή, ενώ ακόμα 85.000 προκύπτουν από την ενσωμάτωση των διαφορών γεννήσεων προς τους θανάτους. 

Τελικά το 82% των νέων θέσεων που ανακοινώνονται απλούστατα δεν υπάρχουν, ήτοι 437.000 σε ένα σύνολο 528.000, αποτελούν αποτέλεσμα πλασματικών υπολογισμών, που αξιοποιεί το υπουργείο για να διογκώσει τα μεγέθη και μάλιστα σε βαθμό υπερβολής. Την ίδια περίοδο η αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία που καταγράφει τις οικογενειακές μεταβολές διαπιστώνει πως από το Μάϊο έως τον Αύγουστο οι απώλειες θέσεων εργασίας ανέρχονται σε -136.000. 

Η επιχείρηση παρουσίασης πλασματικών στοιχείων κατά κύριο λόγο στοχεύει στην συγκάλυψη και ακόμα και εξαφάνιση μέσω επίσημων "δεδομένων" του γεγονότος ότι η αμερικανική οικονομία κινείται σε υφεσιακό περιβάλλον. Ένας δεύτερος λόγος πηγάζει από την έκτακτη ανάγκη της ανακοπής της πτωτικής πορείας της χρηματιστηριακής αγοράς, που από μία γενική αποτίμηση της σχέσης τιμών προς πωλήσεις  (Priceto Sales ratio) μεγαλύτερη του 10 (δηλαδή οι χρηματιστηριακές τιμές υπερβαίνουν κατά 10 φορές τα αναμενόμενα έσοδα), και κεφαλαιοποίηση της τάξης των $14 τρισεκατομμυρίων, υποχωρεί στα $4 τρισεκατομμύρια. Ο χειρισμός των μεγεθών της αγοράς εργασίας ενισχύει την ανάκαμψη της κεφαλαιοποίησης στα $8 τρισεκατομμύρια, επαναφέροντας ένα κύμα αγοραστών στις μετοχές, όπως παρατηρεί ο οινομολόγος του Πανεπιστημίου του Harvard Michael Arouet. 

Η τακτική αυτή επαναλαμβάνεται τον Σεπτέμβριο, αλλά οι αποκαλύψεις υποχρεώνουν το Υπουργείο Εργασίας να ωραιοποιήσει την μεθοδολογία του και να αυξήσει την αξιοπιστία της. Για τον μήνα Οκτώβριο ανακοινώνει την δημιουργία 261.000 θέσεων εργασίας, δραστικά περισσότερων των 200.000, που έχει υπολογίσει η πλειοψηφία των αναλυτών της αγοράς, επηρεάζοντας για μία ακόμα φορά θετικά το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Αυτή την φορά, όπως παρατηρεί ο επικεφαλής των συναλλαγών του χρηματιστηριακού ομίλου, HANDLER, KONZELMAN, RADOSH GROUP, Bill King στην έκθεση King Report, το υπουργείο διαστρεβλώνει την διαδικασία της εποχικής αναπροσαρμογής του 2022. Για τον μήνα Οκτώβριο του 2021, μειώνει τις συνολικές θέσεις εργασίας στην χώρα από 149,310, σε 148,005  εκατομμύρια, οπότε και παρουσιάζει μία αρνητική διαφορά της τάξης του -1,305 εκατομμυρίων. Για τον Οκτώβριο του 2022 όμως παρουσιάζει την αρνητική διαφορά στα επίπεδα του 1,061 εκατομμυρίων, οπότε προσθέτει μέσω της θετικής μεταβολής της διαφοράς 244.000 θέσεις εργασίας, με συνέπεια στο σύνολο των 261.000, μόνον οι 17.000 ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποτέλεσμα το 93% να αποτελεί απλώς αποκύημα φαντασίας.

Στην πραγματικότητα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο, εάν συνεκτιμηθεί και η απάτη της ενσωμάτωσης γεννήσεων προς θανάτους. Στον υπαρκτό κόσμο οι θέσεις δεν δημιουργούνται συνεχώς με αυξητικό ρυθμό, αλλά ο αριθμός τους μεταβάλλεται, ανάλογα με την πορεία των επιχειρήσεων, οπότε υπάρχουν μήνες με θετικό αποτέλεσμα, αλλά και μήνες με αρνητικό αποτέλεσμα. Τον Οκτώβριο του 2021 η σχέση γεννήσεων προς θανάτους προσθέτει 363.000 θέσεις εργασίας, αλλά τον Οκτώβριο του 2022, η ίδια σχέση αυξάνει τις θέσεις σε 455.00, δηλαδή δίδει μία θετική διαφορά 92.000 θέσεων. 

Η Πραγματική Εικόνα

Μία άλλη βασική παράμετρος της ανάπτυξης φθίνει συνεχώς κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών και αφορά την συμμετοχή του ικανού εργατικού δυναμικού στις παραγωγικές δραστηριότητες που από το 92% του 2000 μειώνεται το 2020 στο 88%, με μία επιστροφή στα επίπεδα του 2000 να συνεπάγεται την προσθήκη 2 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στην αγορά. Η ανάκαμψη του 2021 δεν έχει καλύψει αυτή την διαφορά και όσον αφορά το 2022, εάν απογυμνωθεί η διαδικασία καταγραφής από τα τεχνάσματα και τις αλχημείες του Υπουργείου Εργασίας, η οικονομία τελικά έχει απώλειες θέσεων εργασίας και τον Οκτώβριο, δεδομένα που επιβεβαιώνουν την υφεσιακή πορεία της χώρας. 

Τα Αντιπληθωριστικά Τεχνάσματα

Οι οικονομικοί αναλυτές παρατηρούν με ανησυχία πως χωρίς την μέθοδο της εποχικής αναπροσαρμογής η μηνιαία άνοδος των τιμών καταναλωτή φθάνει το 0,8% και όχι το αναπροσαρμοσμένο 0,6% που δίδει  η Αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία (Bureau of Labor Statistics-BLS), με συνέπεια σε ετησιοποιημένη βάση ο πληθωρισμός να κινείται πέραν του 11% και όχι στο 8,2% του Οκτωβρίου. Το βασικό όμως πρόβλημα δεν προέρχεται από την αναπροσαρμογή, αλλά από τις πραγματικές αυξήσεις των ενοικίων, όπως καταγράφονται στον εθνικό Δείκτη Zillow, που στοιχειοθετεί πως οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχισθούν κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τον σχετικό δείκτη. 

Το εξαιρετικά ανησυχητικό στοιχείο προέρχεται από το κόστος στέγασης, λόγω του ότι παρά το γεγονός ότι η αύξηση εμφανίζεται σε δωδεκάμηνη βάση στο 3,7%, δεν συμβαδίζει με την κατά 20% άνοδο στις τιμές των κατοικιών και την κατά 13% αύξηση του κόστους των ενοικίων κατά το 2021. Οι μηνιαίες μεταβολές στον εθνικό Δείκτη Zillow, προβλέπουν τις αυξήσεις στην στέγαση, που εμφανίζονται όμως με καθυστέρηση οκταμήνου στον δείκτη τιμών καταναλωτή, με συνέπεια να μεταφέρονται στο 2022.

Η Πλαστογράφηση του Ρυθμού Μεταβολής του ΑΕΠ

Στην προσπάθειά τους να ωραιοποιήσουν την εικόνα της οικονομίας, παρέχοντας στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα (FED) το απαραίτητο άλλοθι για τις συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων με την προσδοκία τιθάσσευσης του πληθωρισμού, το Υπουργείο Οικονομικών και κυρίως το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (Bureau of Economic Analysis -BEA), παρεμβαίνουν και στις μεταβολές του ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραδίδουν, το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου κινείται ανοδικά κατά 2,6%, οπότε και εμφανίζουν την οικονομία να επανέρχεται σε υγιείς ρυθμούς μετά από δύο πτωτικά τρίμηνα. Όμως όπως παρατηρεί ο Bill King στην έκθεση King Report, η BEA υπολογίζει τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, με το δείκτη του πληθωρισμού στο 4,1% και όχι με τον πραγματικό του τριμήνου που κινείται πέραν του 8%. Το γελοίον του πράγματος απορρέει από το γεγονός ότι για το δεύτερο τρίμηνο η BEA χρησιμοποιεί τον πραγματικό δείκτη που κινείται στο 9%, χωρίς όμως να εξηγεί τον λόγο που τον υποδιπλασιάζει αυθαίρετα στο επόμενο, αφού εάν είχε υιοθετήσει την ίδια μεθοδολογία τότε και το τρίτο τρίμηνο θα είχε εμφανίσει αρνητικό ρυθμό , όπως και τα προηγούμενα. 
Το Υπουργείο Οικονομικών και  η  BEA συλλαμβάνονται να επιχειρούν να αποφύγουν την πραγματικότητα, ώστε να αποτρέψουν τις αγορές να αξιοποιήσουν το δεδομένο ότι με τρία αρνητικά τρίμηνα η οικονομία έχει και επίσημα εισέλθει σε ύφεση. Η απάτη αποκαλύπτεται αμέσως με ένα απλό παράδειγμα. Εάν υποτεθεί πως το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 10%, τότε στοιχειοθετείται μία εκρηκτική ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά εάν παράλληλα ο δείκτης του πληθωρισμού κινείται επίσης στο 10%, τότε η ανάπτυξη εκμηδενίζεται και διαμορφώνεται στο 0%. 
 Στην πραγματικότητα πάντως ο μέσος Αμερικανός πολίτης αισθάνεται την ύφεση σε καθημερινή βάση και απομένει να αποδεχθεί και η οικονομική του ηγεσία το γεγονός και να αντιδράσει κατάλληλα. Η δημιουργία απατηλών προσδοκιών και οι αλχημείες στην περίοδο που διανύει ο κόσμος σε περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων, συνιστά την χειρότερη πρακτική και δημιουργεί την δυναμική να προκαλέσει χρηματιστηριακές καταρρεύσεις, όταν η αγορά συνειδητοποιήσει την πραγματική κατάσταση, όπως και κατά το 2008.

googlenews

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

 
 
 

 

logo m

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ       ΕΛΛΑΔΑ       ΚΟΣΜΟΣ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ      ΥΓΕΙΑ      ΖΩΗ      ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ      ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ      ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ      SCIENTECH

 

 


©2024 YSTEROGRAFONEWS - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ