ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Με τρία σήματα η ΓΓ Εμπορίου θα πιστοποιεί την αξιοπιστία των e-shops

Καθώς αυξάνονται με γεωμετρικό ρυθμό οι ηλεκτρονικές αγορές και ταυτόχρονα πληθαίνουν τα κρούσματα απάτης μέσωηλεκτρονικού εμπορίου, η πολιτεία επιτέλους παρεμβαίνει προκειμένου να δημιουργήσει ένα περισσότερο συνεκτικό και αξιόπιστο πλαίσιο διενέργειας διαδικτυακών συναλλαγών αγορών και πωλήσεων στον ελληνικό κυβερνοχώρο.

Ειδικότερα, το υπουργείο Ανάπτυξης και η ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ξεκίνησε την υλοποίηση μιας πλατφόρμας παρακολούθησης της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου και ευθυγράμμισής της με τον Ευρωπαϊκό κώδικα διαφάνειας. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-Shops), αλλά και οι ηλεκτρονικές αγορές διαμεσολάβησης μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών (marketplaces) θα εισέλθουν μέσα στην πλατφόρμα και θα υιοθετήσουν τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα Διαφάνειας.

Η νέα πλατφόρμα θα οδηγήσει στη δημιουργία δύο μητρώων επιχειρήσεων, ένα για τα ηλεκτρονικά καταστήματα(e-Shops) και ένα για τις ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces). Στόχος των μητρώων αυτών είναι η δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης της αξιοπιστίας του ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά και της ηλεκτρονικής αγοράς. Η αξιοπιστία δε αυτή θα επισημανθεί εμφανώς στον δικτυακό τόπο του ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού καταστήματος ή ηλεκτρονικής αγοράς.

Συγκεκριμένα θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό σήμα διασφάλισης, το οποίο θα παρέχεται από τη ΓΓ Εμπορίου σε κάθε ψηφιακή επιχείρηση. Το σήμα αυτό θα απεικονίζει την διαφάνεια, αλλά και την εμπιστοσύνη που υφίσταται στο εκάστοτε ηλεκτρονικό κατάστημα (π.χ. plaisio.gr, public.grκ.λπ.) ή πλατφόρμα διαμεσολάβησης παροχής αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. Skrοutz.gr, e-food.grκ.λπ.).

Το σήμα θα έχει δυναμική απεικόνιση και θα παρουσιάζει την κατάσταση συμμόρφωσης του εκάστοτε ηλεκτρονικού καταστήματος σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον με ένα click στο σήμα οι καταναλωτές θα μπορούν να λάβουν επιπλέον πληροφορίες για το ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά και να υποβάλλουν μια κριτική. Τέλος, ο μηχανισμός θα μπορεί να εμφανίσει ερωτηματολόγιο έρευνας αγοράς – αυτόματα -στον καταναλωτή για την περιγραφή της εμπειρίας του, ένας μηχανισμός στον οποίο θα έχουν πρόσβαση οι e-tailers εθελοντικά.

Η πρόταση της ΓΓ Εμπορίου είναι να διαμορφωθούν τρείς βαθμίδες πιστοποίησης:

  • Πράσινο: Το ηλεκτρονικό κατάστημα πληροί όλα τα κριτήρια
  • Πορτοκαλί: Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι υπό διερεύνηση
  • Κόκκινο: Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν πληροί τα κριτήρια

Τέλος, η απουσία του σήματος θα σημαίνει ότι το κατάστημα δεν έχει δεχθεί εθελοντικά την αξιολόγηση. Με τις παραπάνω σημάνσεις, οι καταναλωτές θα έχουν μια καλύτερη άποψη σχετικά με το ηλεκτρονικό κατάστημα ή την ηλεκτρονική αγορά.

Το σήμα που θα λαμβάνει ο κάθε ψηφιακός χώρος εμπορίου σύμφωνα με πληροφορίες, θα διαμορφώνεται δυναμικά λαμβάνοντας υπ’ όψιν δεδομένα, όπως είναι οι αναφορές και οι αξιολογήσεις καταναλωτών είτε στην ηλεκτρονική φόρμα του σήματος, είτε στο 1520, οι αναφορές και αξιολογήσεις από συνεργαζόμενους επιχειρηματίες (για τις πλατφόρμες διαμεσολάβησης), σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα κ.ά..

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, σχεδόν το σύνολο των μεγάλων αλυσίδων λιανικού εμπορίου ήδη έχει συμφωνήσει τη συμμετοχή του στο εγχείρημα και το νέο σήμα που θα αποκτήσουν σύντομα αναμένεται να αποτελέσει αιχμή στην εκστρατεία marketingπου θα ακολουθήσει.

«Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή», αναφέρει στέλεχος της, «έχει ως σκοπό την δίκαιη μεταχείριση επιχειρήσεων και καταναλωτών, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στις διαδικτυακές συναλλαγές». Και προσθέτει: «Ειδικότερα στην εποχή του COVID και με αρκετές επιχειρήσεις υποχρεωτικά κλειστές το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα έχει βιώσει μια εποχή εξαιρετικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται η ανάγκη για ένταση της εποπτείας και της προστασίας και διαφάνειας προς τον καταναλωτή των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου».

Ειδικότερα όπως αναφέρουν στελέχη της ΓΓ Εμπορίου, επιδίωξη με τη νέα πλατφόρμα αξιολόγησης της αξιοπιστίας είναι:

  • H θέσπιση ενός συνόλου υποχρεωτικών κανόνων, ώστε να διασφαλιστεί ένα δίκαιο, προβλέψιμο, βιώσιμο και αξιόπιστο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελληνική αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Στην καταγραφή και εποπτεία τόσο των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, όσο και των παρόχων onlineυπηρεσιών. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η ταυτοποίηση μέσω ΑΦΜ και διασύνδεση με το ΓΕΜΗ.
  • Στη δημιουργία ενός ενιαίου οικοσυστήματος, εναρμονισμένου με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές με σκοπό την διεθνοποίηση των πωλήσεων στην ενιαία αγορά.
  • Στην δημιουργία ενός πλαισίου εποπτείας για την κανονικοποίηση του κόστους μεταφορικών και ΦΠΑ μεταξύ των χωρών μελών.
 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 Copyright © 2014 - 2021 YSTEROGRAFO NEWS