«ΚΙΒΩΤΟΣ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑΣ» -Μορφὲς τοῦ 1821 πρίν, κατὰ καὶ μετὰ τὴν Ἐπανάσταση

Μόλις κυκλοφορήθηκε ἀπὸ τὶς ἐκδ. «Τῆνος» τὸ νέο βιβλίο τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου «Κιβωτὸς Πατριδογνωσίας – Μορφὲς τοῦ 1821 πρίν, κατὰ καὶ μετὰ τὴν Ἐπανάσταση». Τὸ βιβλίο στηρίζεται κυρίως στὶς ἱστορικὲς πηγές, δηλαδὴ στὰ πονήματα τῶν κατὰ καὶ λίγο μετὰ τὴν Ἐπανάσταση ἱστορικῶν καὶ ὑπόλοιπων λογίων, καθὼς καὶ στὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀγωνιστῶν.

Ὁ κ. Λίνος Γ. Μπενάκης, τ. Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Φιλοσοφίας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου σημειώνει:

«Ἀπὸ τὶς ἀρετὲς τῶν 70 ἐπιφυλλίδων, ποὺ διασώζει καὶ προβάλλει ἡ δημοσίευση τοῦ τόμου, πρέπει νὰ ἐξαρθοῦν ἡ ἱστορικὴ πληρότητα μὲ προφανῆ καλὴ χρήση τῶν πηγῶν, ἡ βιβλιογραφικὴ κάλυψη τῶν θεμάτων μὲ σύγχρονη καὶ παλαιότερη ἱστοριογραφικὴ παραγωγή...» καὶ προσθέτει: «Στὰ παραπάνω νὰ προστεθεῖ ἡ πολὺ μεγάλη ἀρετὴ τοῦ ἔργου, ὁ πνευματικὸς προσανατολισμὸς τῆς ἀξιολόγησης καὶ παρουσίασης τοῦ μεγάλου ἐθνικοῦ γεγονότος, ἡ χριστιανικὴ πίστη τῶν ὑποδούλων καὶ ὁ ρόλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, οἱ ρίζες τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καὶ ὁ ρόλος τῶν ἀνωτέρων ἑλληνικῶν σχολῶν καὶ τῶν σοφῶν λογίων τους, τὸ ἦθος τῶν ἀγωνιστῶν καὶ ἡ βαθειὰ πίστη τους στὴν ἑλληνικὴ ἐλευθερία».

Ὁ ἀναγνώστης τοῦ βιβλίου θὰ διαπιστώσει εὐχάριστα πὼς ἂν καὶ τεκμηριωμένο μὲ πολλὲς παραπομπὲς στὰ ὅσα ἀναφέρονται, εἶναι σύντομο ὡς πρὸς τὴν ἀναφορά του στὶς παρουσιαζόμενες προσωπικότητες, σαφὲς στὴ διατύπωση καὶ εὔκολα κατανοητό.

YN 2022 02 16 15.13.26

 Copyright © 2014 - 2022 YSTEROGRAFO NEWS