ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Άνευ κυρώσεων η απώλεια των αχρησιμοποίητων βιβλίων

Η απώλεια ή η μη διαφύλαξη μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση του ΚΦΔ, ούτε κάποια άλλη παράβαση. Επομένως, για την απώλεια ή τη μη διαφύλαξη αυτών δεν επιβάλλονται κυρώσεις, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί.Από την άλλη πλευρά, η μη συμμόρφωση του φορολογούμενου με τις διατάξεις του ν. 4174/2013, δηλαδή η μη διαφύλαξη των χρησιμοποιηθέντων βιβλίων και στοιχείων στον χρόνο που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, συνιστά παράβαση η οποία και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή πρόστιμο 2.500 ευρώ.

Αυτά καθορίζονται με την υπ' αριθμ. Α1610/28.9.2020 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, στην οποία υπογραμμίζεται ότι η μη διαφύλαξη αχρησιμοποίητου φορολογικού στοιχείου δεν επισύρει κυρώσεις.

Αναλυτικότερα, στο κείμενο της εν λόγω αποφάσεως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι το σύνολο των τηρούμενων λογιστικών αρχείων διαφυλάσσεται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου ή τον χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία.

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 Copyright © 2014 - 2021 YSTEROGRAFO NEWS