ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος Σεπτεμβρίου οι προσφορές στο διαγωνισμό για το ξεκαθάρισμα των δημοσίων ακινήτων

taiped

Μία ακόμη παράταση, εν προκειμένω στο διαγωνισμό που αφορά στο ξεκαθάρισμα των 3.000 δημοσίων ακινήτων για την επιλογή εκείνων που τελικά θα προχωρήσουν προς αξιοποίηση, δόθηκε την περασμένη εβδομάδα, αυτή τη φορά από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, την ίδια στιγμή που στο ΤΑΙΠΕΔ, στο άλλο μεγάλο «μέτωπο» που σχετίζεται με την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, ελάχιστοι είναι οι διαγωνισμοί που ολοκληρώθηκαν τους τελευταίους μήνες, όπως προκύπτει και από τη σχετική απολογιστική έκθεση.

Οσον αφορά στην ΕΤΑΔ, πρόκειται για το σημαντικότερο διαγωνισμό που «τρέχει» αυτή τη στιγμή για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, αξίας 6 εκατ. ευρώ και αφορά στην επιλογή του συμβούλου ο οποίος θα συνδράμει στον έλεγχο 3.000 ακινήτων κι εν συνεχεία τη νομική και τεχνική ωρίμανση 1.000 εξ' αυτών. Η νέα ημερομηνία που ορίστηκε, δεδομένων των περαιτέρω διευκρινίσεων που απαιτήθηκαν στη διαδικασία, είναι για τις 29 Σεπτεμβρίου, με το ρόλο των συμβούλων να κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός δεδομένου ότι, εν πολλοίς, αυτοί θα υποδείξουν τα ενδεδειγμένα μοντέλα αξιοποίησης της λιμνάζουσας ακίνητης περιουσίας.

Συμπληρωματικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιείται και ο διαγωνισμός, επίσης από την ΕΤΑΔ, για το project management των εν λόγω ακινήτων. Οι προσφορές για «τη συγκρότηση ομάδας διαχείρισης έργου η οποία θα είναι ο διαχειριστής του έργου (project manager) για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου 3.000 ακινήτων και τεχνικής και νομικής ωρίμανσης προς αξιοποίηση 1.000 ακινήτων», αξίας 760 χιλ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) έχει καταληκτική ημερομηνία στις 15 Οκτωβρίου.

Το ΤΑΙΠΕΔ

Εν τω μεταξύ, όπως προκύπτει από την τριμηνιαία έκθεση του ΤΑΙΠΕΔ για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2014, το Ταμείο είχε εκ νέου ζημίες ύψους 426 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,01 εκατ. ευρώ του προηγούμενου τριμήνου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014, ενώ για το σύνολο της οικονομικής χρήσης 2013-2014 (Ιούλιος 2013 - Ιούνιος 2014) οι ζημίες του ΤΑΙΠΕΔ ανέρχονται σε 454 χιλ. ευρώ. Τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ για την ίδια χρήση ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ και τα έξοδα σε 8,8 εκατ. ευρώ.

Στην έκθεσή του, το Ταμείο αναφέρει πάντως ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του ΤΑΙΠΕΔ δεν αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητα των εργασιών, καθώς τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ, και συγκεκριμένα η προμήθεια του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 0,2% επί του τιμήματος της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται επί του βεβαιωμένου τιμήματος, και όχι επί του συνόλου των ολοκληρωμένων συναλλαγών. Ταυτόχρονα, επιβαρύνονται με το κόστος λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο αφορά την προετοιμασία και την διαχείριση αποκρατικοποιήσεων σε εξέλιξη, καθώς και επικείμενων αποκρατικοποιήσεων.

Πηγή: newmoney.gr

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 Copyright © 2020 YSTEROGRAFO NEWS