Νέος αλγόριθμος βοηθά στον καλύτερο έλεγχο της οστεοαρθρίτιδας

Η οστεοαρθρίτιδα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργική ικανότητα των ασθενών. Για το λόγο αυτό η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Φιλανδίας προσπάθησε να αναπτύξει ένα εργαλείο, η χρήση του οποίου θα μπορούσε να βοηθήσει στον θεραπευτικό προγραμματισμό, προκειμένου να ανασταλεί ή ακόμα και να εξαλειφθεί η εξέλιξη της νόσου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Φινλανδίας, πρόκειται για έναν νέο αλγόριθμο εκφύλισης του χόνδρου, ο οποίος μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας στους ασθενείς.

Ο αλγόριθμος αυτός είχε δημιουργηθεί προγενέστερα από την ίδια ομάδα, πρόβλεψης της εξέλιξης της οστεοαρθρίτιδας σε μεμονωμένους ασθενείς και βαθμολόγησης της σοβαρότητας της νόσου, χρησιμοποιώντας την ακτινολογική ταξινόμηση Kellgren-Lawrence. Βασίστηκε στις καταπονήσεις που δέχεται το γόνατο κατά τη διάρκεια της βάδισης, οι οποίες προσομοιώθηκαν σε έναν υπολογιστή.

Ο αλγόριθμος ελέγχθηκε σε 21 ασθενείς, οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες:

1. ασθενείς χωρίς τη νόσο,
2. ασθενείς με ήπια οστεοαρθρίτιδα,
3. ασθενείς με σοβαρή οστεοαρθρίτιδα,

Και οι τρεις ομάδες χωρίστηκαν βάσει της ταξινόμησης Kellgren-Lawrence που καθορίστηκε πειραματικά μετά από 4ετή παρακολούθηση. Στην αρχή της παρακολούθησης, κανένας ασθενής δεν είχε οστεοαρθρίτιδα. Ο αλγόριθμος εφαρμόστηκε κατά την έναρξη της μελέτης και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα στοιχεία της τετραετούς παρακολούθησης.

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο, οι καταπονήσεις που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο κατά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα προκαλούν τοπικό εκφυλισμό στον αρθρικό χόνδρο του γόνατος.

Με βάση την πρόγνωση από την προσομοίωση και τους πειραματικά καθορισμένους βαθμούς Kellgren-Lawrence, τέσσερα χρόνια αργότερα οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο αλγόριθμος ήταν σε θέση να κατηγοριοποιήσει τους ασθενείς στις σωστές ομάδες.

Τα αποτελέσματα τη έρευνας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό έντυπο «Scientific Reports», και, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, ο αλγόριθμος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κλινική προσομοίωση των επιδράσεων διαφόρων παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της οστεοτομίας, της μηνισκεκτομής και της απώλειας βάρους στην πρόοδο της οστεοαρθρίτιδας.

Αναφερόμενος στο νέο αλγόριθμο, ο φυσιοθεραπευτής – χειροθεραπευτής Γιώργος Κακαβάς επεσήμανε ότι το νέο αυτό εργαλείο αυξάνει τις πιθανότητες ελέγχου της νόσου, ενώ συγχρόνως μειώνει και το κόστος της θεραπείας.

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Booking.com

 

emfylies idees

symmaxia

 Copyright © 2018 YSTEROGRAFO NEWS