ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό είναι το ύψος των νέων συντάξεων - Ποιοι θα δουν αυξήσεις

Πλέον, τα 30 συντάξιµα χρόνια θα αποτελέσουν τη βάση για την αύξηση της ανταποδοτικότητας των συντάξεων.

Οσοι έχουν πάνω από 30 συντάξιµα χρόνια θα δουν αύξηση στη σύνταξή τους, και µάλιστα µε αναδροµική ισχύ από 4/10/2019. Οι µέσες αυξήσεις στις επικουρικές θα είναι από 10 έως 190 ευρώ και περί τα 150 ευρώ στις κύριες.

Για µεγαλύτερη σύνταξη, πρέπει να γνωρίζετε ότι:

1. Ισχύει η επιλογή της εισφοράς. ∆ηλαδή, επιλέγετε εισφορά για µεγαλύτερη σύνταξη.
2. Τα έτη ασφάλισης: όσο περισσότερο παραµένετε τόσο το καλύτερο.
3. Αυξάνεται η ανταπόδοση όσο αυξάνονται εισφορές και έτη.
4. Για 1.000 ευρώ σύνταξη απαιτούνται 35 έτη και έκτη εισφορά!
5. Η πιο χαµηλή σύνταξη θα είναι 507 ευρώ και η µεγαλύτερη 1.659 ευρώ.
6. Τα 384 ευρώ της εθνικής θα δίδονται µε 20ετία εισφορών.

Κατά τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, «σηµαντικός αριθµός συνταξιούχων θα δει αυξήσεις αµέσως µετά την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης, ενώ η ασφαλιστική µεταρρύθµιση συνοδεύεται µε έκθεση του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας, που επιβεβαιώνει την επάρκεια των συντάξεων».

Σύµφωνα µε τη δικηγόρο Ολυµπία Νικολοπούλου.

1. Θα αυξηθούν οι σηµερινοί συντελεστές µετά τα 30 έτη ασφάλισης και µε ισχυρό κίνητρο τα 33 έτη.
2. Η αύξηση θα είναι κλιµακωτή όσο θα αυξάνονται τα συντάξιµα έτη.
3. Τώρα η αναπλήρωση φτάνει στο 26,37% στην 30ετία ασφάλισης, στο 33,81% για όσους αποχωρούν µε 35ετία και αγγίζει το 42,80% για όσους µετρούν 40 χρόνια.
4. Πλέον, µε 40 έτη η αύξηση θα είναι µεγαλύτερη, αφού στα 41 έτη φτάνει στο 44,80%, ενώ στα 42 έτη στο 46,80%.
5. Τώρα η ανταπόδοση είναι στο 46,80% για 42 χρόνια ασφάλισης, δηλαδή δεν φτάνει ούτε στο µισό του συντάξιµου µισθού.
6. Ετησίως αποχωρούν από την αγορά εργασίας περίπου 25.000 ασφαλισµένοι µε περισσότερα από 35 έτη ασφάλισης.

Στόχος του νέου Ασφαλιστικού:

1. Να δηµιουργηθεί ένα ισχυρό, δίκαιο και βιώσιµο σύστηµα.
2. Να εξαλειφθεί κάθε αδικία.
3. Η εθνική σύνταξη θα είναι 384 ευρώ µε 20 έτη και ακολουθούν τα ανώτατα επίπεδα, από 887 ευρώ για µισθούς των 1.000 ευρώ έως και 3.650 ευρώ για µισθούς έως 6.500 ευρώ.
4. Κατά το υπουργείο, οι νέες προσαρµογές αναπλήρωσης στις κύριες συντάξεις επηρεάζουν όλους τους συνταξιούχους, παλαιούς και νέους, που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν µε περισσότερα από 33 έτη.
5. Ωφελούνται πάνω από 1.000.000 συνταξιούχοι.
6. Οι υπόλοιποι παλαιοί συνταξιούχοι πριν από τον Μάιο του 2016 δεν θα δουν τώρα αυξήσεις, αλλά το 2023, γιατί έχουν προσωπική διαφορά, η οποία θα συµψηφιστεί. Θα δουν αυξήσεις το 2023, όταν θα συµψηφιστεί στο 100% η προσωπική διαφορά τους.
7. Το σύνολο των συνταξιούχων θα δει αυξήσεις το 2023 µε βάση την εξέλιξη του ΑΕΠ (50%) και του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (50%).
8. Συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά µε πάνω από 33 έτη θα λάβουν αυξήσεις κύριων συντάξεων. Αφορά έως 350.000 συνταξιούχους.
9. Θα µπορούν αγρότες γιατροί να ασφαλιστούν προαιρετικά για επικουρική σύνταξη µε το νέο σύστηµα εισφορών από 42, 51 και 61 ευρώ.

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

symmaxia

 Copyright © 2020 YSTEROGRAFO NEWS