Παράβαση καθήκοντος από Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

Ιδιαίτερη έκπληξη προκαλεί η επαναλαμβανόμενη παραβίαση των κανόνων διοικητικής διαδικασίας, αλλά και η παραβίαση άρθρων του Ποινικού Κώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Χθες υπήρξε μια νέα πολλαπλή παραβίαση των νόμων, καθόσον έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ χωρίς τη νόμιμη απαρτία, αλλά και παράνομη εξέταση βάσιμων αιτημάτων εξαίρεσης για 6 μέλη του ΔΣ του ΕΟΑΝ, που είχαν υποβληθεί από το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, το ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιοτου ΕΟΑΝ συνεδριάζει νομίμως και έχει τη νόμιμη απαρτία όταν μετέχουν στην σύνθεσή του τουλάχιστον 7μέλη (βάσει του Νόμου, που επιβεβαιώνεται από πολλές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, όπως ενδεικτικά ΣτΕ 4647/2012). Παρόλα αυτά, το χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ ξεκίνησε τη συνεδρίασή του με 6 μέλη, ενώ στη συνέχεια συνεδρίαζε με 5 μέλη, κατά παράβαση κάθε νομιμότητας. Μάλιστα, σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 14παράγραφος 1, εδάφιο β’ του ν. 2690/1999 και ενδεικτικά ΣτΕ 3905/1983),η απαρτία πρέπει να υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης  πράγμα το οποίο, προφανώς, δεν τηρήθηκε.

Δυστυχώς όμως, υπήρξε και δεύτερη παραβατικήσυμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ, στην ίδια συνεδρίαση, καθόσον η εξέταση των αιτημάτων εξαίρεσης των 6 μελών του Συμβουλίου έγινε με την παρουσία 2 εκ των λόγω μελών του Συμβουλίου. Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η Ανταποδοτική Ανακύκλωση, τα συγκεκριμένα μέλη του ΕΟΑΝ σχετίζονται άμεσα με το έτερο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, καθόσον είτε συμμετέχουν σε εταιρίες που έχουν συμβληθεί με το συγκεκριμένο σύστημα είτε λαμβάνουν για πολλά χρόνια χορηγίες από το σύστημα αυτό. Άρα, μόνο αμερόληπτα δεν μπορούν να είναι σε σχέση με την κρίση τους για την Ανταποδοτική Ανακύκλωση. Τονίζεται, ότι μόνο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναγνώρισε φανερά την έλλειψη αμεροληψίας του, καθόσον ζήτησε να προεδρεύσει, για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Δηλαδή, πέραν του γεγονότος ότι το συλλογικό όργανο δεν είχε τη νόμιμη απαρτία, στην εν λόγω συνεδρίαση συμμετείχαν και 2 μέλη, για τα οποία είχαν υποβληθεί σχετικά αιτήματα για την εξαίρεσή τους. Ωστόσο, έχει κριθεί νομολογιακά ότι, εάν ο διοικούμενος αμφισβητήσει με συγκεκριμένους ισχυρισμούς την αμεροληψία μέλους συλλογικού οργάνου που έχει αρμοδιότητα να κρίνει την υπόθεσή του και ζητήσει για το λόγο αυτό την εξαίρεση μέλους του, το συλλογικό όργανο ενώπιον του οποίου φέρεται η αμφισβήτηση αυτή, οφείλει, πριν επιληφθεί της υπόθεσης και κατόπιν της αποχώρησης του μέλους για το οποίο έχει υποβληθεί το αίτημα εξαίρεσης, να αποφανθεί αιτιολογημένα επί του ζητήματος απορρίπτοντας ή δεχόμενο την αίτηση εξαίρεσης (ΣτΕ 1409/2018, 1666/2002, 954/2002, 2289/2001, 4579/1998, κ.ά.).

Επειδή η παραβατική συμπεριφορά του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ συνεχίστηκε για περισσότερες από 3 ώρες, παρά τις συνεχείς επισημάνσεις των παρευρισκομένων νομικών συμβούλων, που τυγχάνει να είναι διακεκριμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίου στο Διοικητικό Δίκαιο, ο Εκπρόσωπος της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης κάλεσε την Αστυνομία ώστε να καταγραφεί η παράνομη σύνθεση του συγκεκριμένου συλλογικού οργάνου, όπως και συνέβη.

Ακολούθως, υποβλήθηκε μήνυση, στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, προς τα 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ που συνεδρίαζαν κατά παράνομη σύνθεση και με έλλειψη απαρτίας για το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του ποινικού κώδικα).

Κατόπιν αυτών, τα παρευρισκόμενα μέλη του ΕΟΑΝ αποφάσισαν τη διακοπή της συνεδρίασης του ΕΟΑΝ.

Για ποιο λόγο άραγε τα μέλη του Δημοσίου Οργανισμού ΕΟΑΝ διαπράττουν παράβαση καθήκοντος λίγες ημέρες πριν τις εκλογές;

Για ποιο λόγο άραγε μέλη του Δημοσίου Οργανισμού ΕΟΑΝ δεν ακολουθούν το παράδειγμα του Προέδρου του Οργανισμού και δεν εξαιρούνται αφού έχουν άμεση σχέση με συγκεκριμένο σύστημα ;

Μετά και από όλα αυτά δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για το σκοπό που εξυπηρετείται από την επαναλαμβανόμενη παραβίαση των κανόνων διοικητικής διαδικασίας, αλλά και η παραβίαση άρθρων του Ποινικού Κώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Πάνω από όλα όμως, αυτή η συμπεριφορά του ΕΟΑΝ δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στην προώθηση της ανακύκλωσης στη χώρα μας (που είναι τελευταία στην ανακύκλωση σε όλη την Ευρώπη), στην επίτευξη των εθνικών ποσοτικών στόχων, στη ζωή χιλιάδων ανακυκλωτών που καθημερινά κερδίζουν την αξία του προσφερόμενου ανταποδοτικού κινήτρου αυξάνοντας την αγοραστική τους δύναμη σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, στη λειτουργία των περισσοτέρων από 20 Κοινωνικών Επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανταποδοτική ανακύκλωση, αλλά και στο φιλανθρωπικό έργο Δομών της Εκκλησίας οι οποίες ενισχύουν τις ενέργειές τους από τα έσοδα από το προσφερόμενο ανταποδοτικό αντίτιμο.

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Booking.com

 

emfylies idees

symmaxia

 Copyright © 2018 YSTEROGRAFO NEWS